Opsigelse – fraflytning mm

Hvordan opsiger man sit lejemål – Hvordan med fraflytning og evt. tilbagebetaling af rest-depositum?

Opsigelse:
Alle lejemål har en opsigelsesfrist på 3 måneder fra den sidste hverdag i en måned *).  De sidste 2 uger af opsigelses perioden betaler lejer for (husleje + forbrug) mens udlejer klargør lejemålet til genudlejning. Opsigelsen skal ALTID afgives skriftligt og være udlejer i hænde senest sidste hverdag i måneden. Send gerne opsigelsen til vor mail info@dela-cruz.dk og forvent snar retur med bekræftelse om at opsigelsen er modtaget senest 24 timer efter (på hverdage) Sker dette ikke så tag gerne telefonisk kontakt til os for at sikre opsigelsen ER modtaget.
Eksempel: Opsiger du lejemålet den 31. januar løber opsigelsen 3 måneder derefter, med andre ord til og med 30. april.
Opsiger du lejemålet efter den sidste hverdag i en måned løber opsigelsen derfor en måned mere.

Eksempel: Lejemålet opsiges den 2. januar – så træder opsigelsesperrioen på de 3 måneder først i kraft fra den 31. januar og løber således 3 måneder derefter, til og med 30. april.

Har man opsagt lejemålet men ønsker at være ude hurtigere end den normale opsigelsesvarsel – meddel blot det til os og vi vil forsøge at genudleje hurtigst muligt efter fraflyttende lejers ønsker, om muligt.

Fraflytning:

På email modtager lejer vor bekræftelse af opsigelsen. I samme mail bliver lejer inviteret til udflyttesyn. Dato og tidspunkt følger af samme email. På udflyttesynet som typisk er samme dag som nøgle returneringen gennemgåes evt. fejl og mangler og der gennemgåes hvilke evt. arbejder der skal udføres inden lejemålet igen kan udlejes. Eksempler herpå er typisk rengøring – maling af vægge og evt. skader sket i lejeperioden. Lejer må meget gerne selv rengøre – og dermed spare penge.

Udlejer har normalt 2 uger til at klargøre lejemålet – herefter gøres målere op og der foretages forbrugs fraflytnings opgørelse.

Evt. tilbagebetaling af restdepositum

Senest 2 uger derefter skal flytteopgørelsen fra udlejer emailes til lejer og senest 2 uger derefter skal evt. overskydende depositum tilbagebetales til lejer. Inden skal udlejer dog skriftligt have modtaget betalings-bekræftigelse på at al forbrug er fuldt og endelig afregnet til forsyningsværker. Sker dette ikke kan udlejer tilbageholde en del af rest-depositum indtil al forbrug er betalt. Størrelsen af det evt. tilbageholdte beløb vurderes individuel afhængig af lejemålets forbrugsmønster.
Således er regelsættet – ofte udbetaler udlejer restdepositum tidligere end ovenstående frister, afhængig af arbejdsopgavemængden på tidspunktet.

 

*) Gælder ikke enkelt værelser med fælles køkken og bad. Her er opsigelsesvarslet 30 dage fra den sidste hverdag i en måned.