Byggegrund TIL SALG

Attraktiv helårs byggegrund sælges

Nu udbydes byggegrunden Dalgasgade 14 Troldhede 6920 Videbæk til salg.
Grunden er 499 m2, heraf vej 0 m2 og består af 2 matrikler.

Der er ikke tinglyst krav om tilslutning til Troldhede Fjernvarmeværk så ved byggeri kan du frit vælge varmekilde, det kunne eksempelvis være en luft-vand varmepumpe og solceller på taget. Hvis du i stedet gerne vil spare udgiften til varmepumpe eller anden stor omkostning til opvarmning tilbyder vi ved hurtig handel GRATIS tilkobling til Troldhede Fjernvarmeværk (Installation senest færdigudført senest ultimo 2022) Troldhede Fjernvarmeværk anslår at opvarmning af et 125 m2 hus vil koste ca. DKK 10.000,00 i samlet årlig varmeudgift (Varme og opvarmning af vand, 2021 takst)

Da der tidligere har været helårsbebyggelse på grunden (nedrevet 2017) er der let adgang til off. vand, el og fjernvarme som alle min. er ført til fortorv.

Pris incl. anmærkningsfrit skøde og tilsl. til Troldhede Fjernvarmeværk DKK 39.800,-

Troldhede er et helt specielt, dejligt sted at slå sig ned. Masser af tryghed – masser af jobs – masser af børne/skole/fritidstilbud og masser af varer hos Købmanden!

Se mere om Troldhede her